Utile

Grant pentru capital de lucru de maxim 150.000 euro

Guvernul sprijină IMM-urile în vederea depășirii crizei generate de pandemia Covid-19.

 În contextul pandemiei de Covid-19, grantul pentru capital de lucru se acordă ca sprijin pentru reluarea activității economice curente. Acesta se acordă IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderi) și ONG-urilor cu activitate economică și sportivă, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS Cov-2, interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioda stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, care dețin certificat de situații de urgență în baza O.U.G. 29/2020.

Domeniile de activitate finanțate prin grantul de capital de lucru sunt: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente.

Cheltuielile finanțate: stocuri (materii prime, materiale, mărfuri sau alte stocuri necesare activității curente), datorii curente și restanțe față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, chirie, achiziția de servicii necesare activității curente, echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS Cov-2, obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității, plata datoriilor către bugetul de stat.

Grantul pentru capital de lucru se acordă ca procent de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, minim 2.000 euro, maxim 150.000 euro. Solicitanții trebuie să dețină cofinanțare de 15% din valoarea grantului solicitat.

Mai multe detalii se pot obține pe site-ul http://mfe.gov.ro/poc-apelul-sprijin-pentru-imm-uri-in-vederea-depasirii-crizei-economice-generate-de-pandemia-covid-19/?fbclid=IwAR1ZB-KjhPKEx1PcUMJxtHBEiZgbUJ_cTzUvXuzALIAKfR4pSiBxIOCYBMo

Depunerea dosarelor se face pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro, iar selecția se face pe principiul primul venit, primul servit.


Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român